Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општина Виница ги информира своите граѓани дека на ден 29.11.2022 година (вторник), во период од 07:00 - 09:30 часот градот Виница и дел од населените места на Општината ќе имаат прекин во снабдувањето со електрична енергија.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk