Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Градоначалник Mиле Петков

Миле Петков е роден на 6-ти декември, 1965 година во Кочани. Основно образование завршилво ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница, а средно во ГУЦ „Здравко Цветковски“ - Скопје. Дипломирал на УКИМ „Св. Кирил и Методи“ - Скопје и се стекнал со звање дипломиран геодетски инженер. Целиот свој работен век, од 1991 до 2021 година работел во Агенција за катастар на недвижности во Виница, каде бил раководител на одделение.

Во претходните два изборни циклуса, односно од 2013 бил член на Советот на Општина Виница. Од 2013 година тој е и член на Здружението на граѓани „Свет крст“ од Виница, кое заедно со Општината обезбедува средства за стипендирање на студенти од оваа локална самоуправа. Има познавање од повеќе компјутерски вештини, како и познавања на англиски јазик. Добиени сертификати: Темпус Проект - Геомагнетни мерења и стандарди за квалитет – Рударско – геолошки факултет Штип, Лидерство и менаџмент – Ефективна комуникација со клиенти – TRIPLE LEARNING.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk