Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за предлагање кандидати за членови на локалниот младински совет на Општина Виница. За повеќе информации симнете го следниот pdf документ.
(симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk