Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Новогодишна приредба ПУ „Славчо Стојменски“ с.Градец

Новогодишна приредба. Новогодишна бајка. Среќна и весела да ни биде Новата Година што иде. ПУ „Славчо Стојменски“ с.Градец.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk