Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за „Спортски асови за 2023 година“

Општина Виница оваа година ќе ја реализира манифестацијата „Спортски асови за 2023 година“.
Врз основа на Програмата за култура и спорт на Општина Виница за 2024година, Општина Виница објавува Јавен повик за предлагање на кандидати за избор на:
• спортист,
• спортска екипа,
• тренер и
• спортски работник за 2023 година.
Право на учество во изборот имаат сите спортисти, спортски работници и екипи, од клубови со дејност спорт, кои се регистрирани во Општина Виница. При пријавувањето e потребно да се достават податоци за постигнатите резултати и копии од добиените признанија за освоени места (од турнир, државни и меѓународни натпревари), и фотокопија од клубската легитимација.
Рокот за пријавување е до 26 јануари 2024 година, а документите се доставуваат до Одделението за општи и јавни дејности преку Едношалтерската канцеларија во Општина Виница.
Телефони за контакт: 074/248-033.

Превземи:
пријава за учество;
потпишан јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk