Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Дигитална опрема за салата за состаноци во општинската зграда

Денес е поставена дигиталната опрема во салата за состаноци во општинската зграда, што беше предвидено како една од компонентите во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој се реализира во рамки на Програмата за развој на Обединетите нации-УНДП, Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа.Di Оваа дигитална опрема е целосна донација од УНДП, со што значително ќе се подобрат условите и квалитетот на пренесување на седниците кои ги одржува Советот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk