Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен оглас 01/2023

Датум на публикување: 13.10.2023 година
Јавен оглас за вработување во општинската администрација. Општина Виница објавува јавен оглас за прием на неопределено време во Општина Виница на овластени службени лица од областа на безбедноста во ТППЕ Виница. Пожарникар спасител - техничар (еден извршител) и Пожарникар водач - техничар (еден извршител). За подетални информации погледнете го огласот овде.
Образец за пријава по јавен оглас на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk