Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општо - корисна работа

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општо - корисна работа, проект Услуга за грижа на населението во социјален ризик од Општина Виница за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци, заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенцијата за вработување - Центар за вработување Виница.

Превземи:
јавен повик;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk