Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Градоначалникот на Општина Виница Миле Петков на 16 мај, во Министерството за животна средина и просторно планирање, со градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, директорите на двете комунални претпријатија „Солидарност“ од Виница и „Водовод“ од Кочани и министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, го потпишаа договорот за проектот „Поврзување на Виница со Пречистителната станица за отпадни води во Кочани“.

Проектот вклучува делумна рехабилитација и проширување на канализацискиот систем и системот за атмосферска вода во Општина Виница, со што ќе се реши и поврзувањето на Виница со Пречистителната станица за отпадни води во Мојанци и на кочанските населени места Грдовци и Прибачево. Средствата за реализација на проектот се обезбедени од програмата ИПАРД 3, преку Секторот за спроведување на ИПА во Министерството за животна средина.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk