Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Три натпреварувачки се такмичеа со подготвени маси. Најмногу гласови од публиката и од стручното жири освои масата на Марија Симеонова, насловена „Пролет“. Освоеното прво место на Марија и овозможи да се такмичи на државно ниво.

По повод 30 години од постоењето на здружението „Вешта жена “се доделуваа и благодарници на три MPV жени од Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk