Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен оглас за користење на договорни услуги 10-77

Јавен оглас за користење на договорни услуги од образовни институции за дооформување на средно образование за возрасни лица.

Превземи:
образец на понуда и
јавен оглас

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk