Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Интерен оглас 1/2023

Датум на публикување: 06.04.2023 година
Краен рок за аплицирање: 10.04.2023 година
Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување. Општина Виница објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник. За подетални информации погледнете го огласот овде овде.
Образец за пријава по интерен оглас на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk