Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Продолжување на јавен повик за ангажирање на 1 (еден) кнсултант и максимум 6 (шест) тутори за подршка за ученици Роми во Општина Виница

Општина Виница објавува јавен оглас за ангажирање на консултант и тутори за подршка на учениците Роми од 2-ро, 3-то и 4-то одделение во основно образование во Општина Виница. Оваа активност се имплементира како дел од акцијата „Пост Ковид 19 мерки за превенција и опоравување во образованието за деца и возрасни“, финансиран во рамките на заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа, РОМАКТЕД програма фаза II за „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво.

Превземи:
јавен оглас и
пријава за јавен оглас за тутори.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk