Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Како дел од програмата на Општина Виница по повод 30 Август денот на ослободување на Виница беше и презентацијата на воена опрема на Армијата на Република Македонија.
На овој настан Претседателот на ОРОРМ, Гоце Георгиев за особен придонес во развојот и унапредувањето на организацијата на резервни офицери, додели благодарници и значки на претставниците на Армијата - бригаден генерал Сашко Лафчиски, полковник Стојанче Костов, постар водник 1 класа Димитар Јанев, постар водник 1 класа Владо Митев и на Градоначалникот на општина Виница, Миле Петков.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk