Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Денес 14 септември на големиот православен празник Симеоновден или денот на Свети Симеон Столпник, денот кога започнува црковната година и есенската сеидба, присуствував на црковната слава во с.Калиманци. Ваквите собири во помалите населени места во Општина Виница се одлична прилика да се поразговара со граѓаните, да се слушнат нивните барања, предлози и сугестии, пофалби и критики.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk