Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Градоначалникот Миле Петков изврши увид на работата на ЈП „Солидарност“ Виница, кое започна со реконструкција на водоводната мрежа на ул. „Григор Прличев“ во Виница.

Претходно завршија дел од градежните активности на ул. „Христо Узунов“, во наредниот период градежната механизација ќе се префрли на ул. „Партизанска“.
По завршувањето на работите, сите водокорисници ќе бидат приклучени на новата водоводна мрежа, со што ќе се подобри водоснабдувањето во овој дел од градот.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk