Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Денес претставници на ЧЕЛИМ од Милано Италија на чело со господинот Давиде Рафа беа во посета на Ромско Маало да направат увид на лице место во имлементацијата на проектот "Обезбедување на пристојни услови за домување за Ромската заедница во општина Виница".

Со овој проект е опфатено реновирање на 22 куќи, бехатонирана е улица со осветлување во вкупна површина од 1000м2, во тек е изработка на канализациона мрежа во должина од 500м и во тек е изработка на ДУП за Ромско Маало.
Целиот проектот го имплементираат ЧЕЛИМ од Милано, Ромскиот Ресурсен Центар и општина Виница и истиот е финансиран од Европската Унија во соработка со Министерството за труд и социјална политика на Македонија.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk