Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик до евидентирани невработени лица, за вклучување во Програмата општинско-корисна работа - СДЦ Компонента.
Преземи јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk