Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

На ден 19.12.2019 година (четврток), со почеток во 12 часот во салата за состаноци на четврти кат во општинската здграда, ќе се одржи расправа по повод оформување на буџетот на Општина Виница за 2020 година, како и предлог програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Виница.
По тој повод ги покануваме претставниците на месните заедници, невладините организации како и сите заинтересирани да присуствуваат и земат активно учество во расправата. Преземи соопштение.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk