Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општина Виница распишува јавен повик за користење на јавна површина за организирање на панаѓур. Панаѓурот ќе се организира на ден 12 и 13 јули 2017 година. За подетални информации кликнете го следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk