Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлуката - предлог за избор на кандидат по пат на интерен оглас во Територијалната противпожарна единица можете да ја погледнете на следниот линк: Одлука - предлог.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk