Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општина Виница на ден 20.09.2013 година ( петок ) со почеток во 11.00 часот, за првпат организира ФОРУМ ЗА ВОДИ на кој граѓаните ќе можат директно да се вклучат во давањето на идеи и препораки за решавање на приоритетен проблем кој се однесува на водите во општината. Форумот ќе се оддржи во просториите на Домот на културата “Тошо Арсов“ – Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk