Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Набавка на сол

Општина Виница набави 2 тони сол за потребите на ЈКП „Солидарност“, со цел наврмено и одроворно да се реагира на предизвиците кои го носи времето. Во поглед на веќе најавените минусни температури и врнежи од снег, од ЈКП „Солидарнист“, ни изјавија дека се подготвени со механизација и доволно количество на сол и песок за да можат навремено да реагираат и овозможат непречено функционирање во сите делови на општината. Моментално, ЈКП „Солидарнист“ Виница има на залиха 6 тони сол и над 25 м3 песок, така што очекуваме во период кој следи навремено да бидат превземени соодветни мерки.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk