Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Новогодишна приредба ООУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште и ПУ „Никола Парапунов“ с.Пеклани

Новогодишна приредба. Новогодишна бајка. Среќна и весела да ни биде Новата Година што иде. ООУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште и ПУ „Никола Парапунов“ с.Пеклани

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk