Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Поплочување на две улици со бекатон плочки во село Истибања

Започнато е со земјените активности за поплочување на две улици со бекатон плочки во село Истибања. Истовремено ќе се работи и на реконструкција на центарот во истото село. Општина Виница рамномерно инвестира во целата општина, по асфалтирањето на улиците во село Градец, работните активности продолжуваат во село Истибања и реконструкција на ударните дупки на улиците во Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk