Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

„IN VINICA VERITAS“ распишаа конкурс за карикатура

Општинската установа Дом на култура „Тошо Арсов“ и Советот на Фестивалот за хумор и сатира „IN VINICA VERITAS“ распишаа конкурс за карикатура на тема „Нештата стануваат возможни“. Подолу во прилогот се наведени деталите за конкурсот

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk