Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Граѓаните на прво место

Членовите на Советот на Општина Виница заедно со советници од уште три општини (Општина Карбинци, Општина Гевгелија и Општина Градско) имаа можност преку програма да се стекнат со знаења и постапки во доменот на комплексноста на нивната работа. Обуката е дел од Програмата за развој на капацитетите на општинските советници која се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“, Финансиски поддржан од Швајцарската влада, Министерство за локална самоуправа, а ко-финансиран и спроведуван од Програмата за развој на Обединети Нации – УНДП. Конкретниот проект ќе се одвива 15 месеци. На 16-ти и 17- ти јуни се спроведоа последните обуки од пролетната фаза на проектот, кои ќе продолжат во септември.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk