Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

2-та седница на Извршниот и Надзорниот одбор на Здружението на комунални инспектори на Република Македонија

Во салата за состаноци на Општина Виница денес беше оддржана 2-та седница на Извршниот и Надзорниот одбор на Здружението на комунални инспектори на Република Македонија. Според Дневниот ред, на седницата се разгледуваа 6 точи. Од страна на претседателот на Здружението на комунални инспектори на Република Македонија Борче Везенков, беше презентиран начинот на спроведување на кампањата „Со селектирање на отпадот до почиста средина“ едукација за селекција на отпадот. Според него акцент и место од каде треба да се почне со едукацијата се градинките, односно децата од големите (предучилишните) групи во градинките и едукација на учениците од прво до петто одделение во основните училишта.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk