Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

1 Јуни – Меѓународен ден на детето

Секое дете има има свои желби, соништа, страст, кои треба да ги почитуваме, негуваме. Детската среќа и нивната иднина зависи од сите нас. На Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, во 1925 година, УНИЦЕФ донесе одлука 1 јуни да се прогласи за посебен ден на децата, што означи нов почеток за подобрување на животот на најмладите. Целта на одбележување на овој ден е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата и да се стави акцент на решавање на најважните проблеми со кои се соочуваат децата.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk