Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

20 мај - Денот на пожарникарите

Во објектот на Територијалната противпожарна единица на Општина Виница денеска се одбележа 20 мај - Денот на пожарникарите.

Градоначалникот на Општина Виница Миле Петков им се заблагодари на пожарникарите за нивната професионалност, посветеност и пожртвуваност, што ја покажуваат вршејќи ја својата професија во заштита и безбедност на граѓаните. Брзата реакција при катастрофи, безбедноста и сигурноста на граѓаните се птиоритет на Општина Виница а пожарникарите се тие кои тоа го докажуваат на терен, кои несебично се вложуваат за да спасат човечки живот и јавни добра. Тоа ги прави херои на градот и граѓаните се гордеат со нив.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk