Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Во Виница во Хотел Александар Парк се оддржа информативна кампања за ИПАРД2 и ИПАРД3 програмата

Пред присутните најпрво се обрати Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој М-р Никица Бачовски.

Присутните имаа можност да се запознаат со сите услови, критериуми и видот на финансиската поддршка којашто оваа програма ја нуди. Покрај развојот на земјоделското производство и преработка, оваа програма ги финансира и инвестициите во микро- индустријата, занаетчиството како и капацитетите кои нудат ресторантски и сместувачки услуги во руралните средини.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk