Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Се врши реконструкција на водоводната мрежа на три улици во Виница

ЈП „ Солидарност“-Виница, како подизведувач, интензивно работи на реконструкција на водоводната мрежа.

Во тек се изведбите на ул. Ванчо Прке, додека на ул. Маршал Тито веке е завршено со реконструкција на дел од водоводната мрежа. Со овој проект е опфатено реконструкција на водоводната мрежа и на ул. 11 Октомври. Севкупно треба да се реконструира 540м водободна мрежа според овој проект. Средствата се обезбедени од Програмата „ТАВ МАКЕДОНИЈА“.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk