Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

На 18-от М.Ф.Ф. "ВЕЛИГДЕНСКИ СРЕДБИ - 2023" ОРАОВИЦА, МАКЕДОНИЈА, кои се одржаа вчера во Манастирот Св.Ѓорѓи- Ораовица, Радовиш, фолклористите од Китка земаа прво место за своите изведби, кои ги оценуваше стручно жири. На фестивалот учествуваа 18 ансамбли, и тоа од Македонија, Косово и Бугарија.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk