Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Место за растење: oпштини посветени на децата

Општински тим, членови на советот на Општина Виница, тимови од основните училишта „Гоце Делчев“, „Славчо Стојменски“, „Никола Парапунов“ и „Кочо Рацин“, СОУ „Ванчо Прке“ и детската градинка „Гоце Делчев“, денес присуствуваа на информативна сесија за потребите на проектот именувам: „Место за растење: oпштини посветени на децата“.

Општата цел на проектот е да се зајакнат заложбите на локалните власти за унапредувње на правта на децата и учество на децата во локалното планирање.
Проектот „Место за растење: општини посветени на децата“ е 30 месечен проект спроведуван од Првата детска амбасада во светот Меѓаши и Центарот за семејно и детско згрижување –КМОП Скопје.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk