Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Прекин во снабдувањето со електрична енергија

Општина Виница ги информира своите граѓани дека на ден 29.11.2022 година (вторник), во период од 07:00 - 09:30 часот градот Виница и дел од населените места на Општината ќе имаат прекин во снабдувањето со електрична енергија.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk