Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

За чиста Општина Виница

Од с. Истибања денес започнува пролетната акција „ За чиста Општина Виница“, а во наредниот период ќе продолжи и во другите населени места и делови од градот. Акцијата ќе се спроведува во координација на Општина Виница, ЈП Солидарност - Виница и месните заедници поради покажан интерес за вклучување во истата и на месното население.

Таа ќе се спроведува еднаш неделно и истата ќе биде искорстена за да Градоначалникот Миле Петков оствари средби со граѓани на кои ќе ги слушне барањата, потребите и проблемите со кои се соочуваат, како и да ги запознае со идните активности на Општината.
- Во Истибања беше исчистено централното селско подрачје, паркот, просторот кај домот на културата и детската градинка, тротарот од влезот во Истибања до паркот, просторот околу споменикот во селото, железниот мост и тротоарот до селските гробишта;
- Беа поставени канти за отпадоци во паркот и на потегот од училиштето до паркот;
- Добиено е ветување од Македонија пат дека наредната недела да бидат заменети оштетените бетонски плочи поставени помеѓу тротоарот и меѓународниот пат за Р.Бугарија;
- Наскоро Општина Виница ќе постави и железни столбови на тротоарот на потегот од училиштето до паркот со цел истиот повеќе да не биде користен како паркинг простор;
- Посетата на Истибања беше искористена за посета на детската градинка и разгледување на можностите за подобрување на условите во кои дечињата претстојуваат.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk