Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Посета на кинескиот амбасадор на Виница

Огромна чест и задоволство на граѓаните на општина Виница им приреди Амбасадарот на Народна Република Кина во Македонија, Џанг Ѕуо со неговата посета на градот. Кина е пријателска земја и општина Виница е првата општина од Македонија која стана членка во Урбаната Алијанса „Патот на Свилата“ со цел промоција на економската и трговската соработка, како и образовната и културната размена со Народна Република Кина.

Во таа насока денес течеа и разговорите помеѓу Aмбасадорот и Градоначалникот Миле Петков. На Амбасадорот Џанг Ѕуо му беа презентирани капацитетите и можностите за инвестирање во повеќе области во општина Виница и реализираните капиталните проекти во делот на комуналната инфраструктура, културата и заштита на животната средина.
Беа споменати и проектите кои Општината планира да ги реализираме во иднина, како и нашата потреба од поинтензивна соработка со Народна Република Кина. Кинескиот Амбасадор беше позитивно изненаден од рециталот на кинески јазик на малата Јана Алексова, која е единствениот ученик во регионот што го изучува кинескиот јазик при Институтот Конфучиј.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk