Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Отчет за 100 дена Градоначалник

Почитувани сограѓани,
Ова е само почеток, ова се само 100 дена од четирите години кои ми ги доверивте да ја водам општина Виница и да ги исполнам ветувањата кои Ви ги дадов.
Периодот што следи ќе работиме на урбанизацијата, на подобрување на патната инфраструктура, подобрување на условите за работа на училиштата, на енергетска ефикасност и животната средина.
Силно ќе работиме сето тоа што го ветивме во целост да ги реализираме. Заеднички да остваруваме победи, сите заедно да создаваме нова иднина!

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk