Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Изградба на улица во населба Градец

Денес започнаа градежните активности на улица во населба Градец во должина од 541 м. Вредноста на овој инфраструктурен проект изнесува 3 000 000 денари, средствата се во целост обезбедени од буџетот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk