Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Увид на наследените тековни градежни активности

Градоначалникот Миле Петков денеска изврши увид на наследените тековни градежни активности и започнатите проекти на повеќе локации во Општина Виница. Се запозна со ситуацијата во која се наоѓаат, процесот низ кој минуваат, проблемите со кои се соочуваат и роковите кои мора да се запазат.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk