Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Пристап и за лицата со телесен инвалидитет во ОУ „Гоце Делчев“

Децата од центарот за згрижување лица со посебни потреби благодарение на новата пристапна рампа беа дел од свечениот чин на нивно постепено вградување во секојдневната настава , но и создавање услови и лицата со потешка попреченост во физичкиот развој да можат да ги следат активностите и програмата на училиштето.

Градоначалникот Дончев прв го испроба лифтот кој е дел од овој проект, потенцирајќи дека создавањето на овие услови е во рамките на имплементацијата на акциониот план на општината за унапредување на правата на лицата со попреченост во развојот. Покрај лифт и пристапна рампа во функција се и адаптирани санитарни јазли за учениците. Сето ова се реализираше преку проектот „Прекугранична образовна мрежа за децата со посебни потреби“, аплициран на првиот повик од ИПА-3 програмата за прекугранична соработка со Бугарија. Водечки партнер во проектот е Центарот за развој на Источниот плански регион од македонска страна, додека од другата страна на границата, партнер е општина Гоце Делчев.
-Целосниот Буџет на проектот е 276.000евра, со тоа што буџетот е балансиран. 50% се наменети за општините од Источен плански регион, додека останатите 50% се за општина Гоце Делчев. Во овој проект се опфатени општините Штип, Виница, Пробиштип и Кочани - изјави Александар Николов од Центар за развој на Источно планскиот регион. За пристапната рампа,лифтот и санитарните јазли во ОУ„Гоце Делчев“ во Виница, се употребени околу 27.000 евра. Освен тоа, тие средства се наменети и за обуки на наставниците, преку кои ќе стекнат нови знаења за децата со посебни потреби, а со тоа би се подобрил и животот на тие лица. Финиширањето на меѓуграничниот проект со општина Гоце Делчев беше заокружено со свечена програма.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk