Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Официјална посета на делегација од Општина Виница на збратимената Општина Орхангази, Република Турција

Article Index

По покана на гимназијата Уретмен Ејуп Топчу Анадалу од Орхангази и Градоначалникот на Орхангази во периодот 3-9 Ноември 2012 година се оствари официјална посета на делегација од Општина Виница составена од претставници на збратименото училиште СОУ „Ванчо Прке„ (директорот Зоран Ангелов, 5 наставници и 14 ученици) претставници од Локалната Самоуправа на Општина Виница (Вики Симова – советник за меѓународна сорабтка и ЕУ интеграции и Валентина Манчевска – соработник за образование), Игор Спасов - директор на на ЈКП „Солидарност„ и Славко Данев-директор на Дом на Култура „Тошо Арсов„.

Првиот ден од протоколот бевме примени со срдечно добредојде во гимназијата од страна на директорот на училиштето, г-дин Билаљ Кузу, наставници, директорот за образование на Орхангази, г-дин Неџметтин Шахин, претставник на Општина Орхангази и локалните медиуми.

Попладнето имавме заедничка прошетка со домаќините и Турци наши иселеници од Македонија што живеат во Орхангази кои потекнуваат од нашиот крај (Градец,Пеклани,Блатец,Трсино) до езерото покрај градот Орхангази и заедно го разгледавме туристичкиот комплекс и потенцијалите за езерски туризам.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk