Сите вести

Зимско одржување на патишта

Hits: 497

Денес беше одржан состанок со координативното тело за зимско одржување на патишта на кој беа презентирани и разгледани оперативната програма за одржување на патишта на Македонија пат и програмата за зимско одржување на ЈП Солидарност.
На состанокот присуствуваа преставници од Локалната самоуправа, МВР, ЈП Солидарност и државниот инспектор за патишта..