Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Бугарската општина Трјавна, нов партнер на општина Виница за аплицирање пред европските фондови

Фестивалот Ин виница Веритас беше зачетокот на средбата и соработката со бугарската општина Трјавна чии претставници беа и дел од свеченото отварање на фестивалот, а градоначалниците и со писмен документ ја потврдија желбата да ги продлабочат своите искуства во различни области.

“Не случајно на вториот ден на Фестивалот го потпишуваме овој договор. Симболиката е во тоа што минатата година се создаде ова пријателство. Нашата културна соработка започна, се надевам ќе продолжи во сите останати области, а пред се за почеток во делот на спортот“, истакна градоначалникот Дончев. Градоначалник на Трјавна:
- Културата, младите, спортот е она што ќе биде во фокусот на нашата соработка. Задолжително ќе работиме во зачувување на културното наследство, се разбира, ќе воспоставиме и сорабока на бизнис делегациите, и вие и ние имаме текстилна индустрија и индустрија за мебел. Во услови на економска криза знаеме дека имаме ограничени средства на располагање, а европските средства се важен инструмент во решавање на проблемите во областа на инфраструктурата.
- Ние сме членови и на Здружението на збратимени градови на Европскиот сојуз, јас се надевам дека и Виница наскоро ќе стане член на тоа здружение, а членството во него овозможува добивање на проекти директно од Брисел.
Градот Тријавна има 10 724 жители, на 250 км од Софија. Со клима која е поволна за лекување на белодробните заболувања. Градот има богато културно и историско наследство, историски, етно, музеи со иконостаси, со еден збор верен чувар на традицијата.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk