Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Филтер станицата во с. Трсино од вчера ставена во функција на жителите

Жителите на село Трсино, маалата Максимци, Софинци, Саисци, од вчера можат да пијат здрава и квалитетно филтрирана вода за пиење. Филтер станицата во Трсино од вчера и официјално е пуштена во употреба. Со капацитет од 10 литри во секунда, инсталираната опрема комплетно ќе ги задоволува потребите на овие жители, кои со години имаа проблем со нечиста и бактериолошки загадена вода за пиење.

- “Досега во селото постоеше тиролски зафат, преку каптажа водата доаѓаше во резервоарот, и имаше голем број нечистотии. Сега, со изградбата на оваа филтер станица, тие нечистотии ќе бидат стопроцентно отстранети. Оваа филтер станица е направена да работи самостојно, автоматски, така да и хлорирањето ќе биде автоматско. Капацитетот е голем, со оваа количина треба да се задоволат потребите на с. Трсино и маалата Софинци и Саисци, а ако има услови ќе го оповрземе и маало Малчовци, денес моменталната потрошувачка е од 2 литри во секунда и ги задоволува потребите, што значи има услови и капацитет за да ги задоволи потребите на поголем број жители“, рече Павле Стојков, вработен во ЈКП “Солидарност“.
-“Опремата е набавена од Израел и е со капацитет преку 10 литри во секунда кој ќе ги задоволува потребите на село Трсино, имаме груб и фин филтер, имаме регулација на филтрите, има фабричка гаранција од една година, ние како компанија даваме уште една, вкупно две години гаранција,“ истакна Вањо Теневски од фирмата ЦМЦ - Скопје.
- “Вкупната инвестиција во овој проект е 7 милиони и 44 000 денари, од кои 25 % е учество на општината, останатите се средства од Светска Банка. После долгогодишните проблеми со нечиста вода, конечно преку 700 жители на нашето село добиваат здрава и чиста вода за пиење. Бенефитот ќе го почувствуваме ние самите жители овде“, истакна Зоран Ристовски, претседател на Месната Заедница во с. Трсино.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk