Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ОД 450 МЕТРИ ВО С. ЈАКИМОВО

Најстарите жители во село Јакимово конечно начекаа да газат по асфалт. Вчера се асфалтираше една од најдолгите улици во селото во должина од 450 метри.
- Најстарата улица во Јакимово, после 60 години доби асфалт, со што го завршуваме тендерот предвиден за оваа година со средства од општинскиот Буџет, улицата е во должина од 450 метри, денес и утре очекуваме дека ќе биде завршена.

Паралелно продолжуваме со пробивање на патот од село Трстија преку маалата Петревци и Бељовци до школото во должина од 1800 метри, и во текот на оваа недела треба да почнеме да го асфалтираме и овој патен правец, рече градоначалникот Ивица Димитров.
Со оваа улица практично се заокружи тендерот од 10 милиони денари општински средства со кој се асфалтираа и реконструираа 2800 метри, од кои 1600 се во градот, останатите во селата.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk