Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Во Виничко Лески се адаптира училница за ран детски развој

Со подршка на УНИЦЕФ, во подрачното училиште во с.Лески (Виница) во тек е адаптација на училница за ран детски развој која ќе работи исто како и градинките, според националната Програма за рано учење и развој која е базирана на стандардите за рано учење и развој. Центрите за ран детски развој претставуваат алтернатива на градинките во локални заедници каде нема детски градинки, пред сe селските средини.

Разликата помеѓу градинките и Центрите за ран детски развој е во тоа што Центрите за ран детски развој не обезбедуваат услуги за целодневна „грижа за детето“, овде децата не јадат и не спијат, туку имаат само организирана програма за рано учење и развој по два до три часа во денот. Градоначалникот Ивица Димитров кој денес беше на увид на тековните градежни активности рече: „Ние како општина аплициравме на повик на УНИЦЕФ кои го финансираат комплетното опремување на оваа училница со реновирање на просторот, мебел, дидактички материјал и обука за едукаторот, а ние како општина сме обврзани да обезбедиме средства за едукаторот. С.Лески е меѓу поголемите населени места кое сеуште нема градинка, и еве овој проект за ран детски развој ќе биде добредојден за родителите. Досега според нашите анкети, бројката на деца кои очекуваме да го посетуваат истиот се заокружува на 25“.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk