Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

СОУ „Ванчо Прќе“ по третпат се закити со Зеленото знаме на еко училиште

На последниот Еко самит во Скопје, СОУ „Ванчо Прќе“, Виница, застана рамо до рамо со зелените училишта во Македонија и во регионот. По третпат го доби високото признание за Еко училиште добивајќи го статусот „Зелено знаме“ од страна на МОН и невладината ОХО, како потврда за максималната реализација на проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“.

Овие квалификации се потврда на почитувањето и имплементирањето на четирите еко-стандарди прилагодени со наставната програма за средно образование, како и континуираното учество во многу еколошки акции како „Македонија без отпад“ и „Засади дрво за мир“. Училиштето учествуваше и на конкурсите „Млади репортери за животна средина“, „Еко модна ревија“ и многу други проекти за унапредување на здравјето, подобрување на хигиената, кампањи за заштеда на вода, енергија, собирни акции и сл.
Според Елида Ангелова, координатор на еко активностите во училиштето, „придобивките од еко-програмата се евидентни, зголемена е одговорноста и свесноста за здрава еколошка средина и позитивна клима во училиштето, зголемена е мотивираноста и вклученоста на учениците и вработените за еколошките активности, остварени се финансиски заштеди, а се очекува реализација и на покрупни еко проекти во наредната учебна година“.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk