Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Информативна форумска сесија во рамките на Програмата „Форуми во заедницата“

Дневен ред

12:00-12:15
Добредојде на присутните; Претставување на целите и дневниот ред на сесијата.

12:15-12:30
Обраќања:
- НЕ Амбасадорка на Швајцарија во Македонија Сибил Зутер Техада;
- Градоначалник на општина Виница, Емил Дончев.

12:30-2:45
Преглед на форумскиот процес (фаза на сесии и реализација).

12:45-13:30
Информација за реализација на препораките и приоритетите произлезени од форумот (Прашања и одговори);
Претставник од општина Виница.

13:30-13:40
Следни чекори и затворање на информативната форумска сесија.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk