Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Комуникација на различните култури

Културното наследство од Општина Виница презентира ново рамките на европски проект насловен „Комуникација на различните култури“ „Еuropean Communication Across Cultures“ се одража од 7 до 11 Септември во Киелце, Полска а меѓу учесниците беа група на млади луѓе од Келце и партнерски градови и пријателски Гота (Германија), Будимпешта Чепел Остров (Унгарија), Бакау (Романија), Винница (Украина) и Виница (Македонија).

Тематскиот обемна настанот беше: меѓукултурен дијалог, вредности, права на ЕУ и можности за граѓаните. Проектот имаше за цел да се покаже на младите, колку е важно во градењето на европското општество прашањето за разбирање и почитување на различностите на секоја европска држава како и на поединечни лица, вкоренети во националната култура и локалните традиции. Различни традиции, културни, филозофски и религиозни се ризница на знаења за европскиот идентитет и извор на нашата заедничка европска култура. Поради тоа, тие се основа за дијалог за лично и заедничко место во Европа.

Инфо (симни)


Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk